0987 519 115

24/7 Đặt lịch nhanh

Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 7

Chủ nhật

Sáng: 7h00 – 11h30

Sáng: 7h00 – 11h30

Chiều: 13h00 – 18h00

Chiều: Nghỉ

Gói khám

GÓI KHÁM SỨC KHỎE THÔNG TƯ 14

Nhằm đảm bảo duy trì cũng như nâng cao sức khỏe cho người lao động, tạo điều kiện cũng như cải thiện môi trường làm

ĐẶT LỊCH KHÁM