0987 519 115

24/7 Đặt lịch nhanh

Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 7

Chủ nhật

Sáng: 7h00 – 11h30

Sáng: 7h00 – 11h30

Chiều: 13h00 – 18h00

Chiều: Nghỉ

Khách hàng

Kiều Diễm
Read More
Bé Na khi được kiểm tra và khám răng tại phòng khám DENTPLUS vào thời gian 2019 và được chuẩn là bé bị móm, răng mọc không đồng đều. Sau đó được sự can thiệp của đội ngũ Nha sĩ tại phòng khám. Thời gian điều trị đến nay bé đã hết móm và hàm răng đều. trong thời gian điều trị bé không cảm thấy khó chịu nhiều và vẫn vui chơi, học hành tốt. Đến nay bé vẫn tiếp tục sử dụng hàm duy trì theo hướng dẫn của Nha sĩ. Thay mặt gia đình Xin gửi lời cảm ơn đến đội ngũ nhân viên và nha
Kiều Diễm
Read More
Bé Na khi được kiểm tra và khám răng tại phòng khám DENTPLUS vào thời gian 2019 và được chuẩn là bé bị móm, răng mọc không đồng đều. Sau đó được sự can thiệp của đội ngũ Nha sĩ tại phòng khám. Thời gian điều trị đến nay bé đã hết móm và hàm răng đều. trong thời gian điều trị bé không cảm thấy khó chịu nhiều và vẫn vui chơi, học hành tốt. Đến nay bé vẫn tiếp tục sử dụng hàm duy trì theo hướng dẫn của Nha sĩ. Thay mặt gia đình Xin gửi lời cảm ơn đến đội ngũ nhân viên và nha
Kiều Diễm
Read More
Bé Na khi được kiểm tra và khám răng tại phòng khám DENTPLUS vào thời gian 2019 và được chuẩn là bé bị móm, răng mọc không đồng đều. Sau đó được sự can thiệp của đội ngũ Nha sĩ tại phòng khám. Thời gian điều trị đến nay bé đã hết móm và hàm răng đều. trong thời gian điều trị bé không cảm thấy khó chịu nhiều và vẫn vui chơi, học hành tốt. Đến nay bé vẫn tiếp tục sử dụng hàm duy trì theo hướng dẫn của Nha sĩ. Thay mặt gia đình Xin gửi lời cảm ơn đến đội ngũ nhân viên và nha
Previous
Next

HÌNH ẢNH KHÁCH HÀNG TẠI DENTPLUS

ĐẶT LỊCH KHÁM