0987 519 115

24/7 Đặt lịch nhanh

Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 7

Chủ nhật

Sáng: 7h00 – 11h30

Sáng: 7h00 – 11h30

Chiều: 13h00 – 18h00

Chiều: Nghỉ

Bảng giá

BẢNG GIÁ CÔNG KHÁM VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT

BẢNG GIÁ VẬT TƯ

BẢNG GIÁ THUỐC

ĐẶT LỊCH KHÁM