0987 519 115

24/7 Đặt lịch nhanh

Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 7

Chủ nhật

Sáng: 7h00 – 11h30

Sáng: 7h00 – 11h30

Chiều: 13h00 – 18h00

Chiều: Nghỉ

Giấy phép hoạt động

 1. GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG

 

2. CCHN BS NGUYỄN THỊ HIỀN

 

3. QĐ phê duyệt PVHĐCM

 

4. GP KHÁM SỨC KHỎE LÁI XE

 

5. GP KHÁM BẢO HIỂM Y TẾ

 

ĐẶT LỊCH KHÁM